Sollia Røde Kors legges ned, men ...

Publisert 02.03.2023 23:25

I kveld ble antagelig det siste ordinære årsmøtet for Sollia Røde Kors Hjelpekorps avholdt. Den viktigste saken var om Sollia Røde Kors skulle legges ned for å kunne slå seg sammen med Folldal Røde Kors. Et enstemmig årsmøtte vedtok at hjelpekorpset legges ned 1. juli 2023. Dessuten at styrene i de to hjepekorpsene lager en felles handlingsplan for hvordan sammenslåingen skal foregå og organiseringen framover. Dette forutsetter at årsmøtet 10. mars i Folldal Røde Kors også vedtar en sammenslåing. I så fall legges handlingsplanen fram på ekstraordinært årsmøte.

Bakgrunnen for vedtaket er at det er svært vanskelig for et lite hjelpekorps å være operative ved for eksempel søk og redning i fjellet. Per i dag er det 32 medlemmer i Sollia Røde Kors, men bare ett medlem som har  opplæringen som kreves for å delta på slike oppdrag.

Men det er mye annet medlemmene kan bidra med. Det ble bestemt at Sollia Røde Kors som vanlig stiller opp på Bjørkebollen  med saft og boller ved Pika. Ganske snart vil det også kjøpes inn og monteres hjertestartere på Mogrenda og i Øverdalen. Når det er på plass, blir det tilbud om kurs i bruken av hjertestarter. Kurset vil foregå på kveldstid og ha en varighet på et par timer. De som har interesse av å bli med på et slikt kurs kan allerede nå melde sin interesse ved å sende en e-post til solliarkh@gmail.com. Dette vil det komme mer informasjon om på sollia.net senere.

Røde Kors årsmøte 2023
Årsmøtedeltagerne: Fra venstre Ola Brænd, Einy Brænd, Lars Molstad fra Hedmark Røde Kors (på skjerm), Jørn Sverre Lien, Tanja Vaaler, Tor Einar Skogesal pluss Anne Herud (fotograf)