Sommerruter

Publisert 06.06.2022 20:37

InnlandstrafikkInnlandstrafikk melder at den tradisjonelle sommerbussen Ringebu - Straumbu også går i år. Oppstart blir 20.6 og varer tom 14.08.
Den går fra Ringebu hver dag kl 11.05 og er framme på Straumbu 12.15. Reur fra Straumbu 15.15 itil Ringebu 16.25
Du finner rutetabellene her:

 Litt historikk:
Før Opplandstrafikk overtok busskjøringa i Hedamrk og Oppland var det fra starten i 1937 og i mange år fraomover Kristian Nybakken og hans sønner som var de store på busskjøring på strekningen Rinbebu - Sollia. 
Det hele startet opp i 1937 da Kristian Nybakken i Ringebu fikk konsesjon fra Oppland Fylke på å kjøre mjølkerute Gundstadseter - Ringebu. I 1949 får de konsesjon på ruta med persontrafikk Ringebu - Nesset 

H.S.