Støtte til stakerydding

Publisert 13.05.2021 06:00

Innlandet fylkeskommune har fordelt tilskudd gjennom ordningen fylkeskommunale vassdragsmidler. Ordningen er en videreføring av tilskudd til tiltak i tråd med handlingsplanen Vannbruksplan for Glomma og Femund/Trysilvassdraget. 

Fortsatt stakerydding
Ett av vedtakene: Kr 55 000 til stakerydding på Atnsjøen. Atna fiskeforening v/Anne Eline Streitlien. Tiltaket har sammenheng med Atna Fiskeforening sitt arbeid med tilrettelegging for fiske i Atnavassdraget, i denne omgang videreføring av arbeidet med fjerning av staker som tidligere hadde sin funksjon i forbindelse med fisket, men som nå er problem og et hinder for dagens fiske.

1-26072016 Atnsjøen rydding 025
Bildet er fra tidligere års aksjoner for å rydde opp i Atnsjøen. I båten sitter Tord Lyche Hagem med en av fangstene i 2016. Stakene, (røe-stækar) ble satt i bunnen på sjøen på gode fiskeplasser. Stakene ble brukt til å binde fast båtene under fisket. I dag hindrer stakene garnfiske på deler av sjøen, men med midler fra fylkeskommunen fortsetter arbeidet med å fjerne stakene som er opptil 150 år gamle!