Takkebrev

Publisert 15.11.2020 20:49

Arne Tangen gammelt bilde-001

             Takkebrev fra Sollia Røde Kors Hjelpekorps
              Til Arne Leif Tangens pårørende og alle de som har bidratt


Arne Leif Tangen gikk bort sommeren 2020, året han ville fylt 95. Han var en stødig kar med kraft og driv, en av de gamle gode som var med på å stifte Sollia Røde Kors Hjelpekorps i 1952. Det var i hjelpekorpset at han traff Inger, som skulle bli hans fremtidige kone. I forbindelse med bisettelsen ble det fremmet et ønske fra hans pårørende om å gi en gave til Hjelpekorpset i Sollia istedenfor å gi blomster. Det har de siste årene vært lavere aktivitet enn før i hjelpekorpset, samtidig som det har vært utfordrende økonomisk. For å kunne ha god beredskap trengs det folk med kursing og kvalifisering, og for å kvalifisere folk trengs det penger til kurs og utstyr. Etter bisettelsen mottok Sollia RKH til sammen kr 20 000,- i gave. Dette er en stor sum og til stor hjelp for et lite hjelpekorps. Styret i Sollia RKH har vedtatt at pengene skal brukes til å rekruttere og kvalifisere nye hjelpekorpsere for å styrke beredskapen i bygda. Vi ønsket å bruke pengene slik vi tror Arne hadde ønsket det, og slik hans pårørende har stilt seg bak, et styrket hjelpekorps med forankring i bygdas historie.

Kan hende det er flere som har hørt om Hummelfjellulykken 7. november 1956 der radiokjendisen Rolf Kirkvaag var en av passasjerene. Det ble først trodd at flyet hadde styrtet i områdene rundt Sollia, derfor ble Sollia et primært leteområde i starten. Hjelpekorpset ble varslet og flere stilte på leteaksjon, en av dem var Arne Tangen. Dette var tiden før hjelpekorpsene ble utstyrt med navigeringsutstyr og nødnett, derfor foregikk leteaksjonen under krevende forhold. Det viste seg at flyet hadde gått ned ved Hummelfjell sør for Røros. Men Sollia Røde Kors fungerte, systemet fungerte og beredskapen fungerte. Hjelpekorpset fikk en bra påskjønnelse fra flyselskapet Braathens som takk for innsatsen. Historien står som et godt eksempel på hva Arne og flere til hadde skapt, og at vi i den vesle fjellbygda vår hadde folk som ville ta i et tak når det trengtes.

Ingen kan love hva fremtiden vil bringe, men det vi vet er at Sollia RKH i det siste har hatt et løft i aktiviteten og en god dialog med Folldal RKH der begge hjelpekorpsene satser på et samarbeid. I november i år 2020 ble det også arrangert kurs sammen med Folldal RKH der det ble med 5 nye rekrutter fra hjelpekorpset i Sollia. Flere kurs planlegges allerede for fremtiden. Pengene kommer godt med, vi er ikke større enn at alle monner mer enn drar.

 

 

Sollia Røde Kors Hjelpekorps vil derfor rette en stor takk til Arne Tangen, til hans familie og øvrige pårørende, og til alle som ga en skjerv i forbindelse med bisettelsen.

For Sollia Røde Kors Hjelpekorps, Einy Brænd.