Telling av rein i Sølnkletten

Publisert 26.05.2023 00:15

Litt i seineste laget for å kalles en nyhet, men her kan du lese om tellingen av rein i Sølnkletten som Anne Eline Streitlien sendte til sollia.net i mars:

Minimumstelling Sølnkletten villreinområde 2023

Hver vinter gjennomføres det minimumstellinger av rein. Denne tellingen gjennomføres for å skaffe en best mulig oversikt over bestandens størrelse. Tellingen sier noe om minimum antall dyr som finnes i bestanden og brukes som grunnlag for å fastsette jaktkvote.

I Sølnkletten ble det gjennomført minimumstelling med fly den 20. januar under gode forhold. Med gode forhold menes at det var bra med snø og gode lysforhold slik at en enkelt kan se dyr og sporsleper. Dette gjør at sannsynligheten for å oppdage og få fotografert alle dyr er stor.

Det ble funnet 4 flokker med dyr, tre mindre flokker og en stor fostringsflokk.

Totalt ble det telt 852 dyr og en anser tellingen for å være vellykket med godt resultat. 

Bukkeflokk mellom Straumbukampen og Eriksrudhøa Fo
Bukkeflokk mellom Straumbukampen og Eriksrudhøa. Foto: Christian Mathiesen

Fostringsflokk Foto Christian Mathiesen
Fostringsflokk. Foto: Christian Mathiesen