Tilskudd

Publisert 07.01.2022 09:37

 

Tilskudd til friluftsaktivitet (lokale og regionale tiltak) 2022

Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Hvem kan søke? 

  • Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

  •  Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv