Tina har åpnet Drømmedalsgalleri

Publisert 14.09.2016 07:00

Tekst
Tina åpner Drømmedalsgalleriet
Under årets Fossedager var det i fredagens vandring i kulturlandskapet lagt inn en stopp hos Tina Buddeberg på Nordre Finstad. Her benyttet Tina anledningen til å kunne åpne sitt Drømmedalsgalleri på den gamle og erverdige låven på Nordre Finstad. Ved enkle midler hadde hun fått til et meget innbydende galleri som holder åpent hver dag 12-17, helg som økt.
- Jeg skal la utstillingen henge i hele vinter, sier Tina som også sysler med tanker om malekurs for barn, en egen barnas dag, yogatimer, seminarer av ulike slag og mye mer om rører seg oppi hodet på Tina. - Jeg må i første omgang prioritere å få finanisert å tette taket, sier Tina som gjerne ser for seg en egen venneforening som kunne bistå henne.
Vandringa under Fossedagene fikk på Nordre Finstad en stopp på et småbruk der mye er inntakt og som på mange måter framstår som et museum. Bare det å gå omkring og se på en slik bygningsmasse var en opplevelse i seg sjøl. - Vi må jo begynne med en dialog med naturen, sier Tina.

Drømmedalsgalleriet inneholder malerier, tegnminger, skulpturer og postkort og fungere som galleri også for andre kunstnere.

Informasjonstavla

Fra gallleriet

Fra galleriet

Fra galleriet

Fra galleriet

Fra galleriet

Fra galleriet

Fra galleriet
Skiltet på Lyngstadvegen
Dette skilteter det eneste som forteller at det på den andre sida av elva befinner seg et kunstgalleri. Bare den stutte vegen dit opp der du går over Finstadbrua er en opplevelse i seg sjøl.

Finstadbrua
Finstadbrua er en opplevelse i seg sjøl

På veg mot Nordre Finstad
.. men det er ikke gjennom denne grinda du skal gå. Det går en tørr og fin veg litt lenger oppe.

Nordre Finstad
Her er det

Nordre Finstad
Låven og fjøset er inntakt fra gamle dager

Galleriet holder til her
Galleriet holder til oppe på kjøringa i låven

Kaffevarmen
Under vandringa spanderte Tina kaffe på alle.

Tina og Jacim Ingulstad
Tina sammen med sin assistent og gode hjelper Joacim Ingulstad ønsker alle velkommen tilbake til Nordre Finstad og Drømmedalsgaleriet.

H.S.