Ugangskråke i Veslegrytdalen

Publisert 24.02.2023 00:15

På Haugasetra i Veslegrytdalen har måren vært på ferde. To år på rad har den kommet seg inn ved raftet og gjort stor skade. Svein Rybråten satte opp en felle på husveggen og der endte den til slutt sine dager.
Jakttid for mår er fra 1. november til 15. mars.
Mår Svein Rybråten
Mår eller skogsmår (Martes martes) er et rovpattedyr og finnes i hele Norge unntatt på noen øyer ved kysten. Den er en dyktig klater som lever av smågnagere, hare, ekorn, småfugler og egg. Den kan bli rundt 10 år gammel og er kjønnsmoden ett år gammel. Måren har forsinket fosterutvikling (165-210 dager). Det vil si at befruktet egg ikke utvikler foster med det samme. Selve drektighetstiden er cirka en måned og i april fødes vanligvis to til tre unger. Hiplassen kan være hule trær, steinurer og også ubebodde hytter og uthus. Helt fra vikingtiden har jakt og handel med mårskinn vært viktig. I 1930 ble måren fredet fordi jakten etter det verdifulle skinnet gikk altfor hardt utover bestanden. Fra 1971 ble det lov å jakte på mår igjen og arten regnes idag som levedyktig. Kilde: Wikipedia