Utsatt

Publisert 09.11.2021 10:55
logo S-EStor-Elvdal kommune melder på sin hjemmeside at fristen for å komme med innspill til arealdelen av kommuneplanen og kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer er utsatt til 15. nov.

H.S.