Vaksine

Publisert 21.02.2022 09:01SOLLIA – DROP-IN-VAKSINERING

Gjennomføres på JOMSBORG

Torsdag 24. februar i tidsrommet 11:00 – 13:00 vil det bli tilbud om koronavaksine – dose 1 for de som ikke har tatt denne.

Personer som har gjennomgått covid-19 trenger kun én vaksinedose for å være grunnvaksinert.

 Det tilbys også vaksinedose 2 og 3 etter følgende kriterier;

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinetelefonen 940 28 699

·   
Anbefalt minimumsintervall mellom dose 1 og 2 er 21 dager

·        Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. 

 Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

 Det bør gå minst 1 uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner.

 Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom  
  • er i isolasjon grunnet koronasykdom 
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager  
  • har gjennomgått koronasykdom for mindre enn 3 måneder siden.

     
    Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinetelefonen 940 28 699