Vellykket oppsummeringsmøte

Publisert 08.10.2017 20:50

Lørdag ettermiddag og kveld var i underkant av 20 medhjelpere under årets Fossedager samlet i Fossehuset til oppsummering, evaluering og sosialt samvær.Samlinga ble ledet av styreleder i Foreningen Fossedagene i Sollia.Bjørn Brænd. Han delte forsamlingen inn i tre grupper som hver tok for seg de ulike og svært mange innslagene i årets program.
Etter gruppearbeid ble det oppsummert i plenum der det var enighet om at årets Fossedager både tematisk og arr.messig var meget vellykket. Men som Bjørn Brænd presiserte, ikke noe er fredet i framtida, og vi må alltid søke etter å gjøre det enda bedre.
Det som går igjen er utfordringene som ligger i å skffe nok folk til de enkelte jobbene. Men det var også lysende eksempler på hvordan folk hadde hatt det virkelig moro sammen på sine skift/plasser, noe som ga inspirasjon til å komme tilbake neste år. Et godt eksempel her er gjengene på kjøkkenet på Jomsborg der det ikke akkurat var laber stemning. - Men det er viktig at vi starter tidlig nok så vi slipper mas og stress like innunder Fossedagene, sier Jørn Sverre Lien som er styreleder i Jomsborg og er arenaansvarlig for det som skjer der.

Positivt
Dte ble i alle fal, tatt veldig piositivt opp at det i det hele att var ei slik samling som ble avsluttet med Bjørn Brænds deilige fiskesuppe og kaffe og kaker til slutt. At det var Bjørn som også hadde laget fiskesuppa, forøvrig etter eget ønske, illustrerer vel bare at vi må bli flinkere til å avlaste han eller sagt på en annen måte: han må bli bedre til å delegere.


Bildet: I forgrunnen Atnbrufossens Vannbruksmuseums representant i styret, Anne Grethe Toften. Som det også framgår av bildet var det flere unge med på denne samlinga. Det lover det beste.

H.S.