Vindfallsdrift

Publisert 13.12.2021 23:00

 Glommen/Mjøsen Skog med skogbruksleder Ole Sollien (bildet) i spissen har de siste dagene ordnet etter vindens herjinger i november. Bildene er fra Hatlia.
21 1212 vindfaøø 121 1212 vindfall 2
Alle foto: Ruth Sissel Moen
21 1212 vindfallsdrift Lonfossen21 1212 vindfallsdrift Lonfossen