Nytt fra bygd og fjell

Rødlista
Publisert 27.11.2021 11:45

Rødlista

Onsdag i forrige uke ble villren for første gang satt opp på lista under kategorien "nær truet" over rødlista arter i Norge.  Rødlista beskriver...

Mistanke om fotråte
Publisert 26.11.2021 10:36

Mistanke om fotråte

- Det vart 20.nov avliva ei simle på Tangen (helt sør i Atnglopen) som gikk på tre bein. Simla sto først i los for ett elgjaktlag i området. Dette...

Hundre i dag
Publisert 24.11.2021 13:06

Hundre i dag

Helge Lien i Sollia fyller i dag 100 år. Sprekingen fra Søre Lia i Øverdalen fekk ordfører Even Moen på besøk med blomster og gode gratulasjoner...

Ola med bok
Publisert 22.11.2021 15:35

Ola med bok

Ola Blæsterdalen med bok  En bokutgivelse er ei storhending – i alle fall når forteljaren er 98 år gammel – snart 99 (i mars) Når boklansering...

Fjellgardsliv
Publisert 17.11.2021 06:00

Fjellgardsliv

Fjellgardsliv skildrar livet på fjellgarden Blæsterdalen, nord i Atndalen i Folldal kommune. Der har Ola Blæsterdalen, no 98 år, levd livet sitt....

Covid-19 i Sollia
Publisert 16.11.2021 09:23

Covid-19 i Sollia

Stor-Elvdal kommune melder at det 13.11 er påvist fire positive tilfeller (PCR-test) av Covid-19 i Sollia. De minner om  viktigheten av å la seg...

Utsatt
Publisert 09.11.2021 10:55

Utsatt

Stor-Elvdal kommune melder på sin hjemmeside at fristen for å komme med innspill til arealdelen av kommuneplanen og kommunedelplanen for...

Tar form
Publisert 07.11.2021 22:02

Tar form

 Visningshytta på Rondevegen Hyttefelt begynner nå å ta form. 

Utvidelse av plukkeareal
Publisert 05.11.2021 20:30

Utvidelse av plukkeareal

Sollia Fjellstyre har i Sak 28/2021 behandlet søknad om utvidelse av plukkeareal-Moseplukking fra Sturla Elvsveen. Bakgrunnen er at  Sturla...

Jakta
Publisert 04.11.2021 12:22

Jakta

Fra Fjellstyrets protokoll fra siste møte 26. oktober: Sak 26/2021 Orienteringssaker  B. Resultat villreinjakt i Rondane Sør og...