Nytt fra bygd og fjell

Prosess
Publisert 28.10.2021 10:04

Prosess

Prosess om arealplan og kulturminneplan  En arealplan er en del av en kommunes kommuneplan. Stor-Elvdal kommune er nå inne i en prosess for å lage...

Kulturminneplan
Publisert 27.10.2021 16:25

Kulturminneplan

En foreløpig objektgjennomgang tilknytta kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljø for Stor-Elvdal finner du her. Frist  for å komme...

Mer utbygging
Publisert 26.10.2021 15:03

Mer utbygging

 Atnasjø Utvikling v/ daglig leder Per Wold har sendt innspill til kommuneplanens arealdel. Her spilles det inn ønsker om utvidelse av...

Fallvilt nr. 2
Publisert 24.10.2021 09:17

Fallvilt nr. 2

Det meldes om fallvilt nr. 2 i Sollia Viltstellområde. Ved Nysted på nedsida av fylkesvegen like nedafor  Bakken i Atnbrua er det funnet en ca....

2xbronse
Publisert 23.10.2021 12:20

2xbronse

- Jo, nå tenker vi at vi må skryte litt, sier Ellen Marie Tangen i Solliaysteriet. - Det ble to bronsemedaljer i NM i ost i går- bronse for kvit...

Åpent møte
Publisert 22.10.2021 15:20

Åpent møte

 

Fallvilt
Publisert 19.10.2021 15:40

Fallvilt

Et jaktlag i Sollia fant i begynnelsen av oktober en død bringe. Bringen vakte oppsikt da den ble fraktet ned til bygda all den tid den hadde et...

Gjennomslag
Publisert 16.10.2021 09:34

Gjennomslag

Nylig ble tilførselskabelen for høgspent for det nye hyttefeltet ved Atnasjø Kafe lagt under vegen. Stødige karer som her Asbjørn Strømseng fra...

Beileren
Publisert 06.10.2021 16:18

Beileren

Travelt å være reinsbukk om dagen! Her beiles det til den hvite simla i Finnsjøfjellet. Så henne i fjor også, og hun har tydeligvis overlevd...

Ukas naturbilde - uke 40
Publisert 04.10.2021 12:29

Ukas naturbilde - uke 40

Et velkjent motiv langs vegen nordover i Atndalen, for mange på veg til å starte kanoturen nedover att til Straumbu. H.S.