Setrer i Sollia - lager

Setra til Søre Moen på Sjølisetra - gamle bilder
Publisert 21.01.2021 15:40

Setra til Søre Moen på Sjølisetra - gamle bilder

Her er gamle bilder fra Søre Moen (Sy'stu)setra.  Ett av de eldste bildene det var vanlig med griser på setra Byfolk på besøk. Sittende ser...

Fagerlisetra - nyere bilder
Publisert 14.12.2020 23:30

Fagerlisetra - nyere bilder

 Her er bildene av Fagerlisetra fra nyere tid, dvs. etter at seterstua var ombygd til jaktbu av Mathiesen.   Setra ligger idyllisk til nesten...

Fagerlisetra - gamle billder
Publisert 14.12.2020 23:27

Fagerlisetra - gamle billder

 Her kommer bildene fra på og rundt omkring Fagerlisetra og Tina og Hans Dalen Tina og hesten. Fra Fagerlisetra - fotografen står med ryggen...

Fagerlisetra i Vassbulia
Publisert 14.12.2020 17:40

Fagerlisetra i Vassbulia

Fagerlisetra i Vassbulia Setervollen ligger nesten øverst på lia på østsida av Atnasjøen ikke langt unna rett opp for Fagervoll...

Publisert 24.10.2019 16:41

Nygårdsssetra i Vesle-Grytdalen

Setra til Nygård Forhistorie: De eneste som har brukt setra til aktiv setring er de som i sin tid anla setra: Ole Pettersen Midtnæsset...

Nyere bilder fra Nygardssetra
Publisert 24.10.2019 16:21

Nyere bilder fra Nygardssetra

Her kommer bilder av nyere dato fra Nygardssetra Seterstua i dag Seterstua sett fra sør Fjøset og uthuset Geitfjøset og...

Om Marit på Nygardssetra i Vesle-Grytdalen
Publisert 30.12.2017 17:55

Om Marit på Nygardssetra i Vesle-Grytdalen

Om Marit Midtnæsset på Nygardssetra i Vesle-Grytdalen Fra Den norske Turistforenings årbok for 1956. Seterliv – kapittelet om «Hytter og hus –...

Setra til garden Eggen på Gammelsetra
Publisert 12.08.2016 16:10

Setra til garden Eggen på Gammelsetra

Setra til garden Eggen på Gammelsetra. Garden Eggen ligger i Ytterdalen Rydningsarbeidet i Eggen startet omkring 1700, visstnok i et trøland...

Gamle bilder fra Nygardssetra
Publisert 10.02.2016 08:49

Gamle bilder fra Nygardssetra

Her kommer bilder fra gamledager på Nygardssetra. Samtlige bilder er utlånt av Turid Pedersen. Marit karder ull. Finkledde bykar på...

Smørblomst ( tepperot)
Publisert 03.11.2015 08:55

Smørblomst ( tepperot)

- en blomst i seterlandskapet Smørblomst (Potentilla erecta) er lokalnavnet på planten tepperot om du skal lete etter opplysninger eller bilder...