Nyere bilder fra Nygardssetra

Publisert 24.10.2019 16:21

Her kommer bilder av nyere dato fra Nygardssetra

Seterstua i dag. Foto Hans Sollid
Seterstua i dag

Seterstua sett fra sør. Foto Hans Sollid
Seterstua sett fra sør


Fjøs og løe. Foto Hans Sollid
Fjøset og uthuset


Løa
Geitfjøset og kufjøset


Uthuset
Løa

Torvtak
Det er noe eget ved ferske torvtak


Gamle hus som er flyttet hit
Fjøset er flyttet hit

Solid dørSolid dør på fjøset

Solid, tørt og luftig fundament på fjøset
Solid, tørt og luftig fundament for fjøset


Båsplasser
Båsplasser, rent og pent


Båsplasseer
Båsplasser

Slåtteng mot myra
Like ova seterstua er det slåtteng mot myra.


Løa har falt sammen
Den gamle løa i nerkanten av slåttenget er ikke mer.....

Svimerker er gode å ha
Svimerker er gode å ha. De står seg til alle tider....

Vegen.
Miljøvennlig og idyllisk veg opp til setra.
1-13 0405 Nygardssetra 6
Bildet: Fra v. Helge Nesset - daværende eier, Turid Pedersen - niese av Helge, Brynhild Nesset - gift med Helge og Olav Pedersen - gift med Turid.
1-13 0405 Nygardssetra 7
Bildet: Brynhild og Helge Nesset

1-13 0405 Nygardssetra 8
Bildet: Helge foran feisen i seterstua.

H.S.