Setrer i Sollia - lager

Trøsetra i Stor-Grytdalen
Publisert 20.11.2013 10:14

Trøsetra i Stor-Grytdalen

På setra står det i den søre gavlveggen innskåret årstallet 1870, så setra er anlagt da av Gjermund Taraldsen Trønnes. Setra kommer under garden...

Nyere bilder fra Utisetra
Publisert 19.11.2013 06:00

Nyere bilder fra Utisetra

Seterstua i dag. Setra sett ovafra. Det gamle fjøset. Skålen. Seterstua. Den ene løa. Løa nedafor...

Tegninger med motiver fra Utisetra
Publisert 17.11.2013 06:00

Tegninger med motiver fra Utisetra

Foto av tegning utført av Knut Skinnarland. Motivet er Anton Brænd på setertunet. Påskrift på tegninga: Odelsgutten til Storgrytdalen Tegning...

Atnelien hamnelag
Publisert 16.11.2013 06:00

Atnelien hamnelag

I 1953 ble Atnelien hamnelag stiftet. Som hovedfunksjon skulle beitingen organiseres og det skulle omfatte alle bruk på nord-/østsida av...

Gamle bilder fra Utisetra
Publisert 16.11.2013 06:00

Gamle bilder fra Utisetra

Her er bildene fra den gamle setra. Setra sett vestfra. Bildet er tatt tidlig på 1950-tallet. Fotograf er Johan Woll eller en av døtrene...

Utisetra - vinterkjøringen
Publisert 15.11.2013 06:00

Utisetra - vinterkjøringen

  Vinterkjøringen Vinterkjøringen var et stort kapittel i årets arbeidsrytme. I prinsippet ble all tungtransport gjort på vinterføret med...

Leieslått i Stor-Grytdalen
Publisert 14.11.2013 06:00

Leieslått i Stor-Grytdalen

Fra 1941 ble slåtten på setervangen utleid til Johannes Øyen på Solvang i Nordre Atnedalen for fem år. Som leie skulle Johannes kjøre til det...

Blindtarmbetennelse på setra
Publisert 13.11.2013 06:00

Blindtarmbetennelse på setra

Temaet denne gangen er sjukdom blant de som var på setra. Den største frykten ei budeie i Stor-Grytdalen hadde, var at noen ble alvorlig syke....

Slåttene til Utisetra gikk ut av bruk
Publisert 12.11.2013 06:00

Slåttene til Utisetra gikk ut av bruk

Omkring århundreskiftet 1900 ble Utis og Oppis slåtter øst i Stor-Grytdalen sluttet brukt av gardens folk. I Utiløa kan vi lese at Bjørner...

Kinning og ysting
Publisert 11.11.2013 06:00

Kinning og ysting

Serien om setrer i Sollia er fortsatt på Utisetra i Stor-Grytdalen. Temaet denne gangen er kinning og ysting.  Når skummetmelka var blitt sur,...