Setrer i Sollia - lager

Fjøsstellet
Publisert 06.11.2013 06:00

Fjøsstellet

Vi er fortsatt på Utisetra i Stor-Grytdalen. Temaet denne gangen er fjøsstellet. Beskrivelsen herfra kan godt sies å være generell for...

Beitekartleggingen av 2012
Publisert 27.10.2013 08:51

Beitekartleggingen av 2012

I beiteområdet til Atnelien hamnelag gjorde Norsk institutt for skog og landskap i 2011 en vegetasjonskartlegging der Stor-Grytdalen inngikk,...

Utisetra - seterjentas søndag
Publisert 20.10.2013 06:00

Utisetra - seterjentas søndag

Seterjentas søndag er det sunget om: en ukedag uten arbeidsplikter etter at fjøsstellet var gjort unna. Det er riktig at søndag var en spesiell...

Utisetra - vinter- og vårarbeid
Publisert 17.10.2013 06:00

Utisetra - vinter- og vårarbeid

Så lenge setrene var i drift, hørte det med til ettervinteren og vårarbeidet å sage og kløve veden som trengtes om sommeren. Da var...

UItisetra - gjetergutter og underbudeier
Publisert 30.09.2013 06:00

UItisetra - gjetergutter og underbudeier

Før i tida var det alltid en eller to gjetergutter på Utisetra. Enten var det gardens barn, den innleide budeias barn, en nærskyldt eller barna...

Utisetra - seterfisket som matauk
Publisert 25.09.2013 06:00

Utisetra - seterfisket som matauk

Stangfisket som matauk Kvislåbekken avgrenser setervollen mot nordvest. Allerede i vasshølet er det bitevillig fisk. Derfor startet de fleste...

Utisetra - hjelpemidler og nyvinninger
Publisert 19.06.2013 07:45

Utisetra - hjelpemidler og nyvinninger

Vasshølet Kvislåbekken renner klar og frisk vest for setervollen og er en naturlig grense. En kulp i bekken har tjent som vasshøl for setra. Der...

Utisetra - den mannevonde Nyeggoksen
Publisert 15.06.2013 11:38

Utisetra - den mannevonde Nyeggoksen

Marie Brænd var budeie i flere somre. Hun fortalte om sider ved seterlivet som ikke var morsomt. Et eksempel på det var mannevonde okser og kyr....

Seterlivet og romantikken
Publisert 12.06.2013 23:58

Seterlivet og romantikken

En av de mest myteomspunnede historiene om seterlivet er knyttet til det romantiske smutthullet som seterlivet kunne gi budeier og beilerne...

Seterflytting
Publisert 09.06.2013 04:58

Seterflytting

Seterflyttingen til Stor-Grytdalen skjedde ved sankthanstider. Da var forsommeren kommet til Sollia, råmen etter vinteren hadde gått ut av bakken...