Setrer i Sollia - lager

Setra til garden Nyeggen i Alvdal
Publisert 14.03.2013 00:49

Setra til garden Nyeggen i Alvdal

      Nyeggsetra i Storgrytdalen (G.nr. 12, br.nr. 40)   Nyeggsetra ligger idyllisk til øverst på setervollen i Stor-Grytdalen. Den...

Storgrydalssetrene - en historisk innledning
Publisert 26.02.2013 06:00

Storgrydalssetrene - en historisk innledning

Kartutsnitt fra Hummels kart   Sporene fra Middelalderen (ca. 1000-1536)  Kveberg i Alvdal var i middelalderen et høvdingsete for...

Løvrøstsetra - navn i utmarka
Publisert 28.01.2013 12:19

Løvrøstsetra - navn i utmarka

Løvrøstsetra - navn i utmarka Dromjota Ligger langs den gamle turistvegen mellom Løvristen og Hanestadnysetra - den som går over Blankgryta...

Setra til garden Rønnngen
Publisert 18.01.2013 12:34

Setra til garden Rønnngen

Setra ligger idyllisk til på nordvestsida av Løvrøstbekken. Setra er den øverste av de fire setrene som ligger på denne sida av bekken....

Setra til garden Vatne
Publisert 18.12.2012 14:59

Setra til garden Vatne

  Setra ligger idyllisk til på nord-vestsida av Løvrøstbekken som den nest øverste i setergrenda. Leiekontrakt fra 1919 Leiekontrakt mellom...

Setra til garden Solheim på Mogrenda
Publisert 30.10.2012 07:51

Setra til garden Solheim på Mogrenda

Setra ligger idyllisk til med Løvrøstbekken omtrent midt i setergrenda. Solheimsetra har avtale om bygsling på 99 år datert 1933. Den ble altså...

Setra til garden Tangen
Publisert 11.10.2012 06:00

Setra til garden Tangen

Setra ligger på setergrenda Løvristen og kommer fra garden Tangen på det vi kaller Tangsida på Mogrenda. Garden het  opprinnelig...

Setra til garden Grøtdalen
Publisert 18.09.2012 06:00

Setra til garden Grøtdalen

Grøtdalssetra var seter under garden Grøtdalen ( grøtgrot - stein) som lå nede ved Atna mellom utløpene til Blankgryta og Storgryta. Garden  som...

Generell innføring om Løvrøstsetrene
Publisert 30.05.2012 09:08

Generell innføring om Løvrøstsetrene

Løvrøstsetra - eller Lauvristen som den også kalles - ligger i Storgrytdalen, idyllisk til oppe på lia ved Løvristbekken som er en sidebekk til...

Setra til Ingridstua (Snekkerstua)
Publisert 06.02.2012 08:17

Setra til Ingridstua (Snekkerstua)

Denne setra ligger sør for Småtjønnseterbekken og ligger derfor på privat grunn (Mathiesen Atna).  Det er to setrer som ligger sammen her, den...