Setrer i Sollia - lager

Setra til Solligarden
Publisert 30.01.2012 07:31

Setra til Solligarden

Vi vet ikke når denne setra ble anlagt. En antakelse er i tidsrommer før 1810. Det er grunn til å anta at setra til Solligarden var den første...

Sæterssetra
Publisert 30.12.2011 06:00

Sæterssetra

Setra tilhører garden Setra i Finstadgrenda. Garden ble ryddet før 1780. Dette året kom nemlig Jon og Ingeborg Hirhalsen ( senere kalt...

Gamle bilder fra Seterssetra
Publisert 30.12.2011 06:00

Gamle bilder fra Seterssetra

Her kommer gamle bilder fra Seterssetra: Seterstua og fjøset på Seterssetra Setervollen ga et kjærkomment tilskudd til forgrunnlaget for...

Gamle bilder fra setra til Nordre Finstad
Publisert 26.12.2011 06:00

Gamle bilder fra setra til Nordre Finstad

Foran seterstua. Bak fra v. ukjent, Åse Finstad (gift Kjølhamar), Agnes Uthi (gift Kulstad), Klara Finstad (gift Uthi) Foran Olav Finstad Nordre...

Setra til Nordre Finstad
Publisert 26.12.2011 06:00

Setra til Nordre Finstad

Setra tilhører garden Nordre Finstad i Finstadgrenda. Daværende bruker av garden Nordre Finstad Paul (Pål) Paulsen Røen (1822 - 1880) g.m. Marit...

Setra til garden Kirkestuen (Sollistua)
Publisert 26.11.2011 06:00

Setra til garden Kirkestuen (Sollistua)

Kirkestuen har hatt seter både på Gammelsetra og på Småtjønnsetra. Setra på Gammelsetra er nedlagt for lenge siden og bare hustuftene står...

Setra til Søre Finstad - "Bebe" forteller
Publisert 19.10.2011 22:53

Setra til Søre Finstad - "Bebe" forteller

Anne Sofie Troye Nielsen "Bebe"  forteller. (Teksten er skrevet i samarbeid med hennes søster Karen Winther) - Jeg har vært på setra til Søre...

Publisert 14.10.2011 10:36

Generell beskrivelse av Småtjønnsetra

Småtjønnsetra ligger i et skogområde to-tre kilometer sør og vest for Finstad-gårdene ved Atna. En vet ikke når setrene på Småtjønnsetra ble...

Setra til Søre Finstad - Edvind Finstad forteller
Publisert 14.10.2011 06:40

Setra til Søre Finstad - Edvind Finstad forteller

Minner fra Småtjønnsetra Edvind Finstad forteller. Min mor og far, Margit og Embret Finstad, flyttet til Søre Finstad i 1941. Jeg var da tre år...

Bilder av setra til Søre Finstad i dag
Publisert 14.10.2011 06:39

Bilder av setra til Søre Finstad i dag

Setra slik du møter den når du kommer sørfra. I forgrunnen hytta som Anton Finstad oppførte i begynnelsen av 1920-tallet. Sauefjøset som ble...