Gammelsetra nord på Mokjølen: setergrend for to garder på Atna og de øvrige fra garder i Ytterdalen i Sollia

Publisert 16.06.2010 08:24

Setergrenda Gammelsetra ligger nord for Mokjølen. De to setrene som kommer fra garder på Atna, ligger litt sør for de andre, slik at setergrenda kan sies å være delt i to.
Du kommer til Gammelsetra ved å kjøre bomvegen som tar av ved postkassene på Mogrenda ( åpen for alle). Når du kommer opp alle bakkene, går det av en veg til høyre (låst med bom). Denne vegen kan du gå og etter et par km kommer du til enden der du finner Atneosen Gammelseter og restene etter setra til Atneosstua (se disse).
Setrene som kommer fra garder i Ytterdalen i Sollia finner du ved å gå videre langs stien i retning NV (ca. 500-600m).
Seterne grenser opp mot Fabrosmyra naturreservat og ligger vestvendt mot Snuskletten og Gammelseterkletten.

Setrene på Gammelsetra kommer fra to garder på Atna (Atneosen og Nordistu) og de øvrige fra garder i Ytterdalen.

Bilde av Atnosen Gammelseter. Foto Chr.P Mathiesen

Gammelsetra eller Atneosen gammelseter (Åsen)

Bilde av restene av setra til Atneosstua: Foto Hans SollidRestene av setra til garden Atneosstua

Bilde av Dalbakkensetra. Foto mChristian P MathiesenDalbakksetra
 
Bilde av seter tilh Egga. Foto Hans SollidEggsetra
Bilde av setervang nedl tilh Solligarden. Foto Hans SollidRestene av setra til Solligarden
Bilde av restene av setra til garden Kirkestuen. Foto Hans SollidRestene av setra til garden Kirkestuen
Restene av setra til garden Ingridsstua (Snekkerstua)
Neste seter er setra til Prestgarden på Øverdalssetra.

Kommer i uke 39.