Generell info om serien setrer i Sollia

Publisert 03.10.2014 10:18

Bilde av setra til Storbekkmoen på Mokjølen. Foto Hans Sollidsollia.net er godt i gang med en serie om setrer i Sollia. 
Vi ønsker å komme med følgende info:
1. Intensjon
. Vår intensjon er gjennom en felles dugnad, å presentere alle setrer innen gamle Sollia kommune med bilde og tekst. Det kan bli aktuelt å ta med setrer som er eid av eiendommer i Sollia, men som ligger i en annen kommune.
2. Stoff. Vi er ute etter alle typer stoff om den aktuelle setra, det være seg historie såvel som eierforhold, beite etc.
3. Bilder. Bilder fra setra, gamle eller ny er av stor interesse som dere sikkert skjønner. Husk å oppgi fotograf og år dersom dette er mulig.
4. Rekkefølge. Setrene vil bli presentert i rekkefølge fra Mokjølen i sør til Nessetra i nord. . Setereier vil her bli kontaktet i den utstrekning det lar seg gjøre. Neste seter vil bli annonsert på forhand.
5. Dugnad. Vi oppfordrer alle som måtte sitte inne med opplysninger om ei seter i Solia om å begynne å skrive og samle informasjon og sende dette til sollia.net fortløpende eller når vi annonserer at vi kommer til den aktuelle setra.
Vi ser fram til et positivt samarbeid !
Hilsen
sollia.net
Hans Sollid -prosjektleder