Setrer i Sollia

Planter i matstell og setermaten - en oversikt
Publisert 02.10.2014 21:52

Planter i matstell og setermaten - en oversikt

Redaksjonen gir her en samlet oversikt overplanter i matstell og setermaten. det er i alt 16 ulike planter som er beskrevet i denne...

Artikler om seterlivet av generell karakter
Publisert 08.12.2013 11:59

Artikler om seterlivet av generell karakter

Her tar vi med artikler fra de enkelte setrene som kan sies å være av generell karakter. Artiklene settes inn uredigert i forhold til den setra...

Stor-Grytdalssetra
Publisert 18.01.2013 14:38

Stor-Grytdalssetra

Stor-Grytdalssetra - ei historisk innledning Generell innføring i setergrendas forhistorie Fra sameie til utenbygds eierskap Atnelien...

Løvrøstsetrene
Publisert 26.05.2012 09:03

Løvrøstsetrene

Setrene på nordsida av Atna Generell innføring om Løvrøstsetrene Setra til...

Setrene på nordsida av Atna
Publisert 26.05.2012 08:26

Setrene på nordsida av Atna

Serien om setrer i Sollia forflytter seg nå til nordsida av elva Atna. Vi starter i sør med Løvrøstsetrene. Deretter fortsetter vi nordover til...

Setrene på Småtjønnsetra
Publisert 13.06.2011 14:06

Setrene på Småtjønnsetra

Småtjønnsetra ligger i et skogområde to-tre kilometer sør og vest for Finstad-gårdene ved Atna. Generell beskrivelse av setergrenda finner du...

Setrene i Voldalen
Publisert 29.04.2011 14:20

Setrene i Voldalen

Midt-Brændsetra Setra til Øvre Havn Setra til Nedre Havn (Stor-Havn)

Setrene på Vollkjølen
Publisert 30.03.2011 21:18

Setrene på Vollkjølen

I dette området finner vi følgende setrer: - regnet sørfra 1. Setra til Snødølvollen 2. Setra til Enden ( Enden Nordre) 3. Nårbusetra...

Setrer på Ringebufjellet
Publisert 02.03.2011 09:21

Setrer på Ringebufjellet

Her kommer setrene oppe på Ringebufjellet. Det dreier seg ikke om noen samla setergrende, men og to...

Øverdalssetra - seter for garder i Øverdalen
Publisert 30.09.2010 18:52

Øverdalssetra - seter for garder i Øverdalen

Setergrenda Øverdalssetra ligger fritt og sørvendt til på sørvestsida av Sollifjellet. Grenda består av i alt 11 setrer, derav to i dag er i full...