Framsida


_JAO2575_B

  Det våres i "fjella"...
 Foto: Jørn Areklett Omre / NN            

Nytt fra bygd og fjell

 Vårvona
Publisert 05.05.2020 10:12

Vårvona

Snøbare  jorder og von om grønne vårbeiter. Her ser vi Ole Harald Kulstad i sving på jordene sine med traktor og spreder for handelsgjødsel. Fra...

Fredsmarkering
Publisert 01.05.2020 09:34

Fredsmarkering

8. mai er det 75 år siden freden kom. Dette blir markert i alle kirkene i Stor-Elvdal med ringing med kirkeklokkene.  - I Sollia kirke blir dette...

Raskere bredbånd
Publisert 30.04.2020 08:55

Raskere bredbånd

Svorka bygger ut tilbudet i Sollia med langt raskere hastighet enn før og for sikrere drift. Signalene tas nordfra, men kan også bruke den...

Litt tå hørt

Svartspetten - ukas fugl uke 16/2020
Publisert 17.04.2020 09:19

Svartspetten - ukas fugl uke 16/2020

Vår medarbeider og fotograf Terje Brænd  kan melde at svartspetten er på på plass i utkikken sin oppe i lia ova kafeen.  Den kalles også...

Skiføre i fjellet
Publisert 15.04.2020 10:07

Skiføre i fjellet

Bildet som er tatt nylig, viser at det er rikelig med snø i fjellet. God tur! H.S.

Ukas naturbilde - uke 16/2020
Publisert 13.04.2020 10:12

Ukas naturbilde - uke 16/2020

  Bldet er tatt fra oppe på snaufjellet innerst inne i Bretningsdalen der Bretningsdalsbua ligger. Dette dreier seg om et lite område med...

-itt hørt anna

Lek og spell i skogen
Publisert 18.04.2020 07:58

Lek og spell i skogen

Det er tid for  lek og spell i skogen nå. Les denne historia som Ola Blæsterdalen skrev. Den har tidligere har vært publisert på Sollia.net i...

Hande hoch!
Publisert 14.04.2020 12:36

Hande hoch!

 Krigen for 75 år siden: Mars 1945:  Hände hoch! Angrepet mot pumpestasjonen på Otta var vellykket, og nå ville Lingegruppa Grebe forsøke seg...

Ukas historiske bilde - uke 16/2020
Publisert 13.04.2020 17:18

Ukas historiske bilde - uke 16/2020

  Ukas historiske bilde er fra 1925 og viser bak fra v. Peder Høye, Marie Moen, Per S Moen med gevær, Embret A  Brænd med gevær.  Foran fra v....