Megrunnslia Vel

Megrunnslia Vel

Offisiell e-post: megrunnsliavel@gmail.com

Styret i Megrunnslia Vel med kontaktinformasjon: megrunnsliavel@gmail.com

Styreleder: Anders Løvlie, anders.loevlie@gmail.com
Teknisk leder: Morten Meyer, morten.meyer47@gmail.com, 915 66 215
Styremedlem: Tom Odden, tom.odden81@gmail.com, 920 45 501
Varamedlem: Liv Nordbye

Regnskapsbyrå: www.tallhuset.no

Valgkomite:
Andreas Føllesdal
Henning Pedersen - hebupe@hotmail.com - 918 44 650

Grunneier i Megrunnslia:
Jo Øvergaard, amperhaugen@icloud.com - 907 51 833

Bankkonto: 1506 36 45564

Brøyteoperatør/trafikal assistanse:
Ole Harald Kulstad, 934 27 789

Nøkler til bommen:
I utgangspunktet skal alle hyttene ha fått sin nøkkel. Nye nøkler - henvendelse til Morten Meyer

Kontingent:
Ordinær kontingent er 2.500,- som inkluderer vinterbrøyting for felles veier, 1.500,- for hytteeiere med egen kjørevei på nedsiden av bommen (hytte 4, 5, 114 og 115) og 500,- for tomteeiere.

Saksdokumenter og årsrapporter