20. dag jul

20. dag jul
Eksempel på juletre som har fått stå fram til 20. dag jul

13. januar er tjuende dag jul. Fra gammelt av, var skikken at da var jula over. Da skulle all julemat og drikke være brukt opp og all julepynt skulle ut. Minnedagen for helgenen St. Knut er 13. januar. Derfor ble det sagt at «tjuende dag Knut jager jula ut».

I gamle dager markerte julekvelden starten på juletida. I dag er tendensen at flere og flere pynter til jul tidligere enn før og rydder bort juletreet allerede i romjula. Jula varer like lenge som før, men fra 2000-tallet har vi fått en forskyvning av juletida og tatt til oss det som er en amerikansk tradisjon. Der dukker julepynten opp rett etter Thanksgiving i slutten av november og juletreet står til rett etter julaften.

Eksempel på juletre som burde ha blitt kastet før 20. dag jul

Den nordiske tradisjonen om når jula skal ryddes vekk er veldig gammel. Det skulle skje enten 13 eller 20 dager etter julekvelden. Hvorfor det er to forskjellige tradisjoner, skyldes overgangen fra den julianske til den gregorianske kalenderen på 1700-tallet. Da forsvant 11 dager i kalenderen og det ble full forvirring!

Fra juliansk til gregoriansk kalender

Julius Cæsar (100-44 f.Kr) og Pave Gregor 13. (1552-1614)

Den julianske kalenderen ble innført av Julius Cæsar i år 46 f.Kr. Den hadde 365 dager og skuddår hvert fjerde år. Det stemte ganske godt med det egentlige året, men ikke helt. I løpet av 128 år ble året forskjøvet med ett døgn og både nyttårsdagen og julekvelden ble feiret senere og senere utpå vinteren. Pave Gregor ville ha en slutt på dette. I 1582 fjernet han noen av skuddårene og tilbakestilte kalenderen med 10 dager. Før den gregorianske kalenderen ble innført i Norge 18. februar 1700, falt julekvelden på den 6. januar og man ryddet ut jula ei uke senere, altså 13. januar. Selv om de skiftet til dagens kalender, mente folk lenge at den egentlige julekvelden fremdeles var 6. januar og forholdt seg til det. De avsluttet jula 13. januar, mens andre mente at 6. januar, kalt «gamle juledag» skulle markere slutten på jula.

Værtegn

Følg med på været 13. januar for hvis det snør 20. dag jul skal det falle snø tjue ganger før 14. april!

Kilder: aftenposten.no, dagsavisen.no og wikipedia.no