Aksjehandel i Sollia

Aksjehandel i Sollia

Sollien Handelsforening ble stiftet som et aksjeselskap i 1908 og nesten alle i Sollia kjøpte aksjer i butikken. Terje Brænd har lett i gamle papirer og har sendt oss noen aksjebrev fra den tida. Et av dem har tilhørt Sigrid Sollien og er utstedt i 1908. Det er fem år før kvinner fikk stemmerett i Norge og det sier litt om forholdene til kvinnene på den tida at det står at herr Sigrid Sollien har betalt kr 10 for en aksje.

I 1908 var ei vanlig daglønn 3-4 kr og 10 kr var ingen liten pengesum. På tross av dette var oppslutningen stor blant bygdefolket. Det sier mye om hvor viktig det var å få på plass en butikk i Sollia.

Butikken gikk bra, så det var kanskje det som inspirerte enkelte solliværinger til mer aksjehandel? I hvert fall fant Terje flere aksjebrev blant papirene, blant annet shipping- og sagbruksaksjer kjøpt i årene etterpå. – Årsaken til interessen for aksjer var at 1. verdenskrig førte til at det nøytrale Norge kunne øke eksporten til de krigførende landene og tjene penger på skipsfrakt av varer. Det ble oppgangstider innen shipping, bank og råvarer og det ble mulig for aksjespekulanter å bli eventyrlig rike på kort tid. Mange ble fristet til å kjøpe aksjer, særlig skipsaksjer, men i 1920 kom børskrakket som førte til at de fleste mistet pengene de hadde investert.

Kilder: snl.no og ssb.no