Åpent møte om villrein 7. februar

Åpent møte om villrein 7. februar

Åpent folkemøte om felles sti- og løypeplan for Sølnkletten, Sollia skole, onsdag 07.02.24 klokka 18.00-20.00

Sølnkletten er utpekt som ett av ti nasjonale villreinområder, dvs. et villreinområde som anses som særlig viktig. Kommunene Alvdal, Folldal, Rendalen og Stor-Elvdal har arealer innenfor Sølnkletten villreinområde.

Initiativtaker for samarbeidsprosjektet er Sølnkletten villreinområde v/Christian P. Mathiesen.

Prosjektet har som målsetting å utarbeide en felles sti- og løypeplan på tvers av kommunegrenser innenfor Sølnkletten villreinområde. Sluttproduktet vil bli en temaplan med temakart som viser stier og løyper, har retningslinjer for utsetting av ulike former for turposter samt viser sentrale områder som reinen i området benytter og der ferdsel bør unngås.

Du som har viktig lokalkunnskap inviteres derfor til åpent folkemøte for å komme med innspill til arbeidet.

Sølnkletten villreinområde