Arbeidet i Storbekken er i gang

Arbeidet i Storbekken er i gang

Nå har en gravemaskin fra Tronfjell Maskin AS vært på Mogrenda noen dager og gjort et godt stykke arbeid. De er nesten ferdig med å sikre Storbekken nedenfor brua mot nye skadeflommer. De har også gjort en del arbeid i Kvennbekken. Mye stein er blitt flyttet på så det vil nok gå atskillig bedre enn i fjor, hvis det skulle komme en reprise på uværet Hans.

Bildet til venstre viser en del av elva etter flommen. Vannet hadde gravd ut et stort stykke av jordet på høyre side. På det høyre bildet, som er tatt på samme sted, er elvebredden tilbakeført til der jordekanten lå. De store steinene som er lagt igjen i elveløpet vil nok fisken sette pris på.

Her legger gravemaskina opp en steinvoll der elva brøt gjennom og ødela veien til Tangsida.

Storbekken 22. mai 2024
0:00
/0:10

Storbekken 8. august 2023