Atnbrua i 1948

Atnbrua i 1948

Bildet som Terje Brænd har sendt oss er tatt fra en litt uvant vinkel. Det er tatt for 76 år sida fra et sted mellom Uti og Amperhaugen. Vi ser Midt-Brænd og Søre Brænd på andre sida av elva. Det har ikke skjedd veldig store forandringer siden bildet ble tatt, bortsett fra at det store huset på Søre Brænd er borte nå. I følge Solliaboka bind 2 ble det bygget i 1940 og var en toetasjes tømmerbygning som ble revet bare 20 år senere, i 1960. Da ble bolighuset som står der i dag bygget.

Våningshuset i Søre Brænd i 1941 Foto: Anno Musea i Nord-Østerdalen