Atnsjøen i november

Atnsjøen i november
Atnsjøen

Det er isfritt på Atnsjøen og fortsatt muligheter for garnfiske for de som ikke er redde for å bli kalde på fingra. Gytetida for ørret og røye er over, og fra 1. november ble det lov å fiske med garn igjen. Terje Brænd har vært ute med båten og tatt fine bilder av både sjøen og litt av fangsten.

Røye