Avskyting av bringer

Avskyting av bringer
Foto: Christian P. Mathiesen

I fjor innførte Sollia viltstellområde fredning av voksne bringer i begynnelsen av jakta. Dette var ikke alle like godt fornøyd med for å si det slik. Blant annet fordi vinteren kom tidlig sist høst og de store voksne bringene fredet seg dermed sjøl, ettersom det ble vanskelige jaktforhold. På årsmøtet nylig i viltstellområdet ble det bestemt å endre praksisen noe. Fra og med jakta 2024 blir mindre okser, det vil si til og med 11-takker tillatt å jakte på fra første jaktmorgen. Bringene med større hodepryd, det vil si at gevir fra og med 12 takker og oppover ikke blir fredløse før etter 11. oktober og ut jaktsesongen.

Jens Ellefsen med en 18-tagger felt i Hattlia i 2011
Henry Glomstad med geviret fra elgoksen han felte i Storgrytdalen 31. september 1978
Geviret til Henry Glomstad er modell for geviret til Storelgen ved Rv3