Babyboom i Sollia og Atndalen

Babyboom i Sollia og Atndalen

Det er hyggelig å melde at det stadig kommer nye barn til verden i bygda vår. Hele 8 små er det snakk om, 3 er allerede ønsket velkommen i år og 5 venter på tur. 6 av disse sogner til Sollia barnehage . - Til sammenligning ble det født 8 barn i hele Stor-Elvdal kommune i 2022.

Alle kommuner i Bygde-Norge ønsker seg flere innbyggere, men bolyst og befolkningsøkning kan ikke vedtas i en kommunestyresal. Politikerne kan imidlertid sørge for tjenester som gjør det mulig for barnefamilier å bo og jobbe i utkantene. Barnehageplass er av helt avgjørende betydning for de unge foreldrene som sogner til Sollia barnehage.

På onsdag skal formannskapet ta stilling til neste års kommunebudsjett der Sollia barnehage er foreslått nedlagt. Vi vet ikke hva slags visjoner og ønsker politikerne har for Stor-Elvdal, men etter vår mening er det ikke særlig framtidsrettet å fjerne tjenestene som går ut over barnefamiliene som det blir stadig færre av i kommunen.