Barnehagedagen 2024

Barnehagedagen 2024

Åpen barnehage på tirsdag

Tirsdag 12.mars er det barnehagedagen 2024, «bursdagen» til alle landets barnehager.
I år er «stedet mitt» med kulturarv tema, og formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

Vi i Sollia barnehage ønsker derfor velkommen til åpen barnehage tirsdag 12.mars fra kl. 12.00- 15.00. Kom å se på barnehagen vår og få litt info om hva vi holder på med.

Hilsen små og store i Sollia barnehage.

Illustrasjonsfoto