Barnehagen foreslås nedlagt

Barnehagen foreslås nedlagt

I forslaget til Stor-Elvdal kommunes budsjett for 2024 står dette:

"Kommunedirektøren foreslår å legge ned Sollia barnehage fra 15.08.24 med bakgrunn i antall barn og faglig forsvarlighet med tanke på pedagogisk kvalitet og bemanning."