Bøndene demonstrerte på Koppang

Bøndene demonstrerte på Koppang
Koppang sentrum mandag 15. april
Rasmus Kristensen på Tangen i Sollia er geitebonde. Der bor han med Iben og to sønner. Han er leder i Stor-Elvdal Bonde- og Småbrukarlag og er glødende engasjert for at levende landbruk skal ha sin framtid både her i bygda og hele Norge. Et flertall på Stortinget ser ut til å ville trikse bort de reelle tall for arbeidsinnsats og inntekt. For at politikerne ikke skal dø i synden, kastet han seg rundt og fikk med seg det lokale Bondelaget på en markering ved ordførerens kontor mandag morgen.
Fra venstre Per Øystein Østensen, ordfører Linda Otnes Henriksen, Rasmus W. Kristensen

Stor-Elvdal Bondelag og Stor-Elvdal Bonde og Småbrukarlag demonstrerte i Koppang sentrum mot at regjeringen prøver å vedta stortingsmelding 11, som gjør at bondens tallgrunnlag igjen blir feil. Ordfører, ansatte i kommuneadministrasjonen og borgere fra byen støttet markeringen.

Uttalelse vedrørende markering ved kommunehuset på Koppang d. 15.04.2023:

Foto: Rasmus W. Kristensen