Bunken

Bunken

Bunken eller som det uttales "bonken" på dialekt er det lokale navnet på isen nedenfor fossen ved Atnbrua. Denne delen av elva kaller vi Ytterhølen. Største delen av Ytterhølen er grunn og her vokser det gras. Vinterstid fryser jo vannet til is, og over denne grunna bånnfryser det. Når snøsmeltinga begynner, øker vannstanden i elva og isen løsner. Gjerne samtidig over hele grunna. Da sier vi ved Atnbrua at ‘’bunken har løsne.’’
9. april 1940 skjedde det tre ting som ennå huskes - bunken løsne - Ole Midt-Brænd døde. Han var for øvrig båtbygger - Nazityskland angrep Norge.
Islegginga på Ytterhølen og når isen løsner er alltid viktige merker på naturens og årets gang her ved Atnbrua.