Det er elgjakt

Det er elgjakt

Elgjaktstart

Elgjakten startet mandag 25. september. Innenfor Sollia viltstellområde er det gitt løyve til å felle 100 elger fordelt på 10 kalver, 35 småokser, 40 enslige koller og 15 frie bringer.

Ved utgangen av september måned er det rapportert 1 skutt kalv, 10 skutte enslige koller og 16 småokser, til sammen 27 dyr. Større bringer er fredet inntil 11. oktober for å gi voksne bringer en sjanse til å pare brunstige koller.

Fra 11. oktober er 15 voksne bringer ikke lenger fredet

 Ikke bare å gå til skogs og skyte elg

Det blir lange dager i terrenget selv om det praktisk talt ikke er felt elg på flere dager. Det er en lang historie som bunner i elgens forhold til høsten: Sensommerbeitene er dårlige, og de blir enda dårligere etter den første frostnatta - som var for et par uker siden.

Fordøyelsen legges nå om til vinterkost som hovedsakelig består av kvist, helst fra løvtrær, men også einer og furu + bark, f. eks. fra rogn og selje, som skaves av med tennene. I overgangstiden er tyttebærblad - i år med mye tyttebær - sikkert en ekstra appetittvekker. Kanskje er elgen en viktig spreder av tyttebærplanten når bærene har vært gjennom tarmen?

Brunsten

De voksne elgene får en uro i kroppen - noe som kan knyttes til brunsten, dvs. de mektige kreftene om fører til paringer og videreføring av arten. Store elgokser er øre av lyster knyttet til biologien. De spiser ikke, men forsvarer sine koller og søker etter flere kolle-fristelser, dvs. brunstige koller - på godt folkemål sekshungrige dyr.

 Fullmånen gir urofornemmelser

Fullmånen har alltid gitt elgen nattlys både til noe beiting og vandring, og da kan dyrene forflytte seg langt i løpet av en natt. I det varme finværet trekker de opp fra skogsmarken og sover i solhellingene noen timer hver dag, tygger drøv gjør de også.

Været betyr mye også for elgen

Oktober begynte med finvær. Mandagen slo søndagen hva varmt og vakkert vær angår. Sol fra skyfri himmel, med stekende sol i bakkehellingene.

Med det fine varme været trekker elgen til fjells, løvfallet bidrar også til det sies det. Men det tror jeg gjelder bare når det er finvær som nå. Er været kaldt, vått og vindfullt står de gjerne lavere i terrenget, ofte mellom løv- og barskog eller nede i furuskogen.

Flere jegere i terrenget fra 11/10

Dagene flyr, snart er det helg med spådd værskifte, og deretter raskt en ny uke. Det har for mange stoppet opp med jakten ser det ut, men fra 11. oktober kan vi også felle okser i alle størrelser. Da kan det være godt å komme videre før senhøsten blir alt for kald og bisk.

Bjørn Brænd 2023