Det hogges i Sollia

Det hogges i Sollia

Det skal hogges mellom 800 og 1000 kubikkmeter og 600 av dette er tynning. Det er tre forskjellige eiere som har slått seg sammen og har gjort det mulig å sette i gang skogsdrift i det litt utfordrede terrenget mellom Setninga og fylkesveien. Noe av det er planting fra forrige bruker på eiendommen Frammi. Her plantet Per Sollien furu for ca. 50 år siden. Senere er det utført ungskogpleie på alle tre eiendommer og det er gjort forhåndsrydding.

Det er Glommen Mjøsen Skog som står for drifta med Jon Olav Nordstrøm på hogstmaskina og Jon Moen som kjører lassbæreren. De har fått tillatelse til å krysse fylkesveien.

Tekst og Foto: Miro Van Vreckem