Det nye kommunestyret 2024-2027

Det nye kommunestyret 2024-2027

Nå er det klart hvem som skal sitte i kommunestyret de neste fire årene. Under valget var det mange velgere som benyttet seg av muligheten til å kumulere kandidater og sette opp "slengere" fra andre lister. På den måten har noen kandidater som sto langt nede på valglista, rykket opp og har kommet inn i kommunestyret på bekostning av de som sto oppført høyere på lista. 

Her er oversikten over de nye kommunestyrerepresentantene:

Fremskrittspartiet: Alexander Ramse Olsen

Høyre: Asgeir Christian Lyng, Magnar Ole B. Hesjadalen

Venstre: Mona Kristiansen, Inger Marie Furuseth, Sverre Oskar Øverby

Senterpartiet: Even Moen, Gry Falck

Arbeiderpartiet: Linda Otnes Henriksen, Terje Kværnes, Morten Gustu, Arne Kjell Dyrstad, Tor Einar Skogesal, Eva Rotbakken

Sosialistisk Venstreparti: Ane Eriksen Hamilton, Kjell Øverby

Rødt: Bjørn Jentoft


Kilde: Valgprotokoll for valgstyret i Stor-Elvdal kommune 2023