Ekkel ørret

Ekkel ørret

Her om dagen fikk Katja Witzke og Jens Lerch seg en ubehagelig overraskelse da de fisket i Stentjønna på Finnsjøfjellet. En av fiskene var infisert med bendelorm og to andre hadde masse byller med larver både i innvollene og kjøttet. 

Dette er antagelig noe som kalles "måkemark" (Dibothriocephalus dendriticus). Måkemark er en type bendelorm som lever i tarmen til måker. Når avføringen fra fuglene havner i vann, klekkes bendelormeggene og blir til små larver. Larvene blir spist av bittesmå krepsdyr som deretter blir spist av ørret og røye. Der utvikler larvene seg i de små cystene som ses på bildene. Måkene får i seg måkemark når de spiser innvoller eller fisk som er infisert av bendelorm og så starter syklusen til måkemarken igjen. Får du fisk som har mark i seg er det derfor viktig at du brenner eller graver ned fiskesloet og ikke kaster det så måkene får tak i det.  

Det er ganske vanlig at fisk har parasitter i seg og bendelormcystene kan bli værende i fisken i mange år uten at fisken ser ut til å plages av det. Vanligvis sitter cystene bare på innvollene og fisken ellers kan være helt fin å spise, men har de gått inn i kjøttet er det ikke særlig appetittvekkende selv om marken ikke er farlig for mennesker. 


Foto: Katja Witzke
Kilder: snl.no og sporenbiolog.no