Feieren kommer

Feieren kommer
Terje Kværnes på taket

Nå har feiesesongen i Sollia startet. Terje Kværnes fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen fører tilsyn og feier skorsteinene i bolighusene her i bygda hvert tredje år. Piper i bolighus skal feies etter behov, men minst hvert 4. år. For hytter er intervallet mellom hvert 4. og 8. år.

Feiing er viktig for å unngå pipebrann, men et like viktig forebyggende tiltak er å bruke tørr ved og ha god trekk. Terje ser godt hvordan du fyrer når han feier pipa di, og gir tilbakemelding hvis du bør endre fyringsrutinene dine.

Feieutstyr finnes i forskjellige størrelser for runde og firkantete pipeløp

Feiing er huseierens ansvar og du kan godt feie pipa sjøl. Hvis du gjør det, vil feieren sjekke pipeløpet for å se om jobben er gjort godt nok. Det sjekkes ved å føre et speil opp fra sotluka slik at feieren kan se innsiden av skorsteinen. Hvis alt er i orden trenger han ikke gå opp på taket. - Mange har fått pålegg om å montere takstige, men det er for å sikre feieren en trygg arbeidsplass og er ikke påbudt for privatpersoner.

Har du høydeskrekk, kan du med riktig utstyr feie skorsteinen nedenfra og opp fra sotluka, eller direkte fra peisen eller ovnen. Det gjør feieren i noen kommuner og dermed kan jobben gjøres uten å gå opp på taket av boligen.

Skjermdump fra Skorsteinsutstyr AS

Illustrasjon av hvordan feiing nedenfra fungerer. Stanga er påmontert en drill.