Flomsikring i Storbekken

Flomsikring i Storbekken
Aki Eggen Hoffstad, Jan Erik Gjermundshaug fra Tronfjell Maskin AS, Roy Brænd, John Olav Sundli fra Stor-Elvdal kommune og Øyvind Lien (som har tatt bildet) var på befaring 30. april

Under uværet Hans gjorde Storbekken stor skade på Mogrenda. Elva gikk over sine bredder og tok flere nye løp. Det ble store ødeleggelser og forrige uke var det befaring for å se på skadene og bestemme hva som måtte gjøres. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har bevilget 60.000 kr til Stor-Elvdal kommune for å sikre elva bedre. Det er forhåpentligvis nok penger til å grave et dypere løp nedafor Storbekkbrua slik at veien til Tangsida ikke blir skylt vekk ved neste flom. Arbeidet påbegynnes i andre halvdel av mai.

Foto: Øyvind Lien

Ovafor brua er det Innlandet fylkeskommune som skal gjøre tiltak. Det er de som har ansvaret for fylkesveiene og de vil sikre seg at Storbekken ikke graver gjennom Fylkesvei 219 en gang til. Folk fra fylkeskommunen kommer på befaring i månedsskiftet mai/juni.

Hvert år drar Storbekken med seg store mengder stein og grus som legger seg på elvebunnen der den flater ut på elvesletta ved Mogrenda. Elva blir grunnere år for år og ved storflom vil den uvilkårlig gå over sine bredder. Det har skjedd før, men på 60-tallet ble elveløpet drenert og gravd dypere. Det holdt bra helt til Hans meldte sin ankomst, men med tiltakene som gjøres i år, får vi tro vi slipper nye skadeflommer i framtida.

Kart over Mogrenda der Storbekken renner ut i Atnaelva

På kartet er det avmerket hvor vannet tok nye løp under flommen i august. De skraverte feltene viser hvor elva gravde vekk masser.

Veien til Tangsida 9. august 2023