Fjellstyret er i gang

Fjellstyret er i gang
Ole Sollien takker Turid Hoffstad for innsatsen Foto: Hans Petter Ruud

Det nye fjellstyret har hatt sitt første møte. Avtroppende medlemmer var invitert for å takkes for innsatsen og nye medlemmer ble ønsket velkommen. Turid Hoffstad fikk en ekstra stor takk for sin innsats etter hele 25 år som fast medlem i Sollia Fjellstyre.

Det nye styret de fire neste årene ser slik ut: