Fortsatt kaldt

Fortsatt kaldt
Foto: Berit Gomnæs

Her på Amperhaugen er det ‘’grælete’’ i dag¨også. På målestasjonen ved Atnsjøen er det minus 27 offisiell måling. Så nok tørr ved er et absolutt gode …! Ullklær også for den del. Utendørs gjelder det å kle seg, men det kan vi som bor her i ‘’kaldsno’’- bygdene i Østerdalen. Far min sa alltid når vi ikke kledde på oss godt nok: "erfaringer lyt du og fryse på deg"

Jo

P.S. Temperaturene på Yr er ikke alltid å stole på. Sjekk heller temperaturen på NVE sin målestasjon. Lenka dit ligger for øvrig fast ute på samme side som webkameraet

Foto: Berit Gomnæs