Flinke folk i Fossehuset

Flinke folk i Fossehuset
Vivienne Amrein og Barbara Thonnon

Sollia er en heldig bygd som har flinke og foretaksomme innflyttere. Vivienne og Barbara tok initiativ til en vellykket utstilling i jula 2023. Dette ønsket de å videreføre med ny utstilling i Fossehuset to dager denne påska. Langfredag var det svært godt besøk, men noen færre på påskeaften. Å forutsi hvilke dager som passer best for å arrangere slike salgsutstillinger kan være vanskelig. Men i tillegg til vær og skiføre så er nok ukedagene avgjørende. Etter det sollia.net erfarer ble utstillingen meget positivt mottatt og omtalt. Folketallet i Sollia blir jo mangedoblet i påsken så da er det fint å tilby varer og tjenester til positive og interesserte reservesolliværinger.