Gammel bu får nytt liv

Gammel bu får nytt liv
Midtlibua slik den var. Foto: Øyvind Lien

I skogen og på fjellet i Sollia er det mange tilårskomne buer. I gamle dager var de husvære for skogsarbeidere, jegere og forsankere. Nå står de fleste til nedfalls fordi det ikke er bruk for dem lenger. Men heldigvis fins det entusiaster som tar vare på de historiske bygningene. - Nå er det Midtlibua som står for tur. Den tilhører gardene Frammi, Brenna og Røstum og sto noen hundre meter opp i Midtlia mellom Klettbekken og Øverdalsbekken. Nå er den tatt ned og bygges opp igjen nede ved skogsbilveien.

Bua er tatt ned og fraktes til den nye tomta. De nederste stokkene var råtne og får ikke bli med. Foto: Øyvind Lien
Jan Helgesen er aldri langt unna når gamle buer restaureres. Foto: Birgit Skinderhaug
Bygdas beste laftere, Olav Andreassen og Sverre Brænd, gjør en god jobb. Foto: Birgit Skinderhaug

Det er mange som er involvert i gjenoppbygginga av Midtlibua: Iver Riise, Øyvind Lien, Ole Sollien og Jan Helgesen har vært med på riving og transport. Ole Sollien har hogd tømmer som Jan Helgesen har barket og høvlet og Arild Hemli har gravd tomta. Ennå er det mye arbeid som gjenstår for Olav Andreassen, Sverre Brænd og de andre, men neste år vil bua være fiks ferdig.