Hans Storhaug ble hedret

Hans Storhaug ble hedret
Åse Storhaug Hole og museumseier Jo Øvergaard

Ved sesongåpningen av Sollia Krigshistoriske Museum ble det lagt ekstra vekt på innsatsen til Hans Storhaug under 2. verdenskrig. Han var fra Rena og er mest kjent for å ha deltatt under tungtvannssabotasjen på Vemork, men det siste krigsåret hadde han tilhold i fjellområdene i Sollia i motstandsgruppa Grebe. Ved åpningen holdt datteren hans, Åse Storhaug Hole, foredrag om faren sin.

Tom Lium og Øyvind Lien

Tom Lium er i gang med en bok om Hans Storhaug og kom for å finne stoff fra tiden i Sollia. Her er han på hytta til Marit Øvergaard Erichsen, Grebes hovedkontakt i Sollia. På bildet ses ei luke i taket. Bak den gjemte Marit motstandsmennene, blant annet Hans Storhaug som hadde dekknavnet "Kyllingen", når det var fare på ferde.

Linda Otnes Henriksen og Ole Erik Hørstad

Både vår egen ordfører Linda Otnes Henriksen og Åmots ordfører Ole Erik Hørstad møtte opp på museumsåpningen og ble bedre kjent med historien til krigshelten fra Østerdalen. - Det er mange mil fra Koppang og hit, men Linda er ofte å se på store og små arrangementer og møter i Sollia. Det blir lagt merke til og blir satt pris på av bygdefolket.