Harald Sohlberg

Harald Sohlberg
Selvportrett ca. 1895

Kunstneren Harald Sohlberg og hans hovedverk "Vinternatt i fjellene" er uløselig knyttet til Sollia. I 2015 utga Knut Dannevig et essay med undertittelen "En kontemplativ kunstner og hans hovedverk". Dette ble omtalt av Esten O. Sæther i Dagbladet 30.09.2015 som skrev: «Knut Dannevig kom nylig med det svært leseverdige essayet "Vinternatt i fjellene" som gir en bredere forståelse av hvor hardt Harald Sohlberg strevde for å få fram det enestående maleriet sitt.» Essayet er tilgjengelig på nettsiden til tidsskriftet Libra.

Lenken til artikkelen er her: https://libra.antropos.no/artikler/vinternatt-i-fjellene/

Vinternatt i Rondane 1914