Harepest i Stor-Elvdal

Harepest i Stor-Elvdal

Stor-Elvdal kommune skriver på hjemmesiden sin at det er påvist harepest (tularemi) på Koppangskjølen. Harepest er en zoonose, det vil si en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker. Kommunen oppfordrer derfor alle til å være forsiktige med å drikke vann i naturen og ikke røre døde dyr. Symptomene på harepest er vanligvis feber, frysninger, hodepine og tretthet. Sykdommen behandles med antibiotika. 

Eksempler på andre zoonoser er rabies, kugalskap og salmonella, men i følge WHO finnes det over 200 kjente sykdommer som smitter fra dyr til mennesker. Zoonoser anses som en økende trussel mot folkehelsen fordi faktorer som moderne husdyrhold, befolkningsvekst og press på leveområdene til ville dyr fører til nye og flere utbrudd.

Kilde: sml.snl.no/zoonose